Van roze olifant naar openheid als heilige graal voor het algemeen belang

Met pijn in mijn hart
In januari 2018 legt Barry van de een op andere dag zijn functie als wethouder neer. Zijn vertrek gaat gepaard met een schriftelijke verklaring: “Met pijn in het hart leg ik per direct mijn functie van wethouder van de gemeente Heerlen neer vanwege privéomstandigheden. Samen met mijn gezin zal ik deze privékwestie oplossen. Ik ga me nu richten op mijn naaste omgeving.”

Hè?
Ik lees met verwondering het nieuwsbericht. Ik had hem net een week eerder nog gesproken waarbij hij mij actief doorverwees naar de plek waar ik moest zijn met tevens de vermelding: “Ik zou het fijn vinden als je me op de hoogte houdt van het vervolg.’ Oftewel. Volop in het werk en geïnteresseerd. Wat is er in godsnaam gebeurd?

Het blijft stil maar niet in mijn hoofd
Net zoals zovelen, denk ik, googel ik erop los, op zoek naar aanknopingspunten. Op zoek naar verheldering. Met vrienden en kennissen speculeren we erop los. Nou ja, er valt niet veel te speculeren … niemand weet iets, iedereen vindt het vreemd. Ik vind telkens hetzelfde stukje tekst op internet en later de melding van het college: ‘Het college heeft kennisgenomen van de verklaring van wethouder Barry … dat hij zijn functie neerlegt.’ Verder niks … We zijn nu een dikke maand verder en het blijft stil. Maar niet in mijn hoofd.

Heb ik dat alleen?
Want ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar bij mij kwam de afgelopen maand Barry geregeld terug in mijn gedachten. Tot mijn eigen verbazing natuurlijk. Waarom zat ik opeens met een man in mijn hoofd die die plek tot nu toe weinig ‘gekaapt’ had. Ja zeker, ik las wel eens wat over hem en had dus net voor zijn vertrek een kort gesprekje met hem. Maar zoals dat met heel veel contacten gaat die op afstand zijn; je hebt een gesprek en daarna ga je door met je leven. Totdat iets je weer met elkaar verbindt. En pas als je elkaar vaker tegenkomt, verplicht of gewenst, krijgt iemand daadwerkelijk een plek in jouw bestaan, zakelijk of privé. Maar waarom zou ik met Barry in mijn hoofd rondlopen terwijl hij geen rol meer heeft in de politiek en al helemaal niet in mijn leven? Is dat echt alleen mijn nieuwsgierige geest?

Openheid?
Het is natuurlijk ook wel een enorm K . . moment. Zo vlak voor de verkiezingen wil je niet dat je partij in opspraak komt. De PvdA schrijft in haar eigen ‘erecode’: “Mensen die voor of namens de Partij van de Arbeid een politieke of bestuurlijke functie bekleden leven in hun persoonlijk, politiek en bestuurlijk optreden onze beginselen zichtbaar na.” En een van die beginselen is onder andere de kernwaarde: Openheid en Verantwoording… Ik denk dat bijna elke partij dit wel in zijn grondbeginselen heeft staan, laat ik het hopen althans. Een vertrek op deze manier sluit hier duidelijk niet op aan.

Impact
Voordat je me verkeerd begrijpt. Het gaat me niet om de partij of de persoon. Het had iedere persoon of partij kunnen zijn. Want ik geloof oprecht dat hij alle keuzes grondig heeft afgewogen en dit als beste keuze zag. Het zegt wellicht meer over de wereld waarin we leven. Hoe gaan wij met elkaar om en welke waarden streven we na? En welke waarden zijn nodig voor het dienen van het algemene belang? Had het college niet meer moeten doen dan een bericht: ‘kennisgenomen van de verklaring’? Of hebben ze meer gedaan maar weten wij, weet ik dat niet? Is het toelaatbaar gezien de publieke rol van wethouders om op deze manier te vertrekken? Wat doet dit met de burger? Met mij dus heel veel, blijkbaar. Dus laat staan hoe het voor hemzelf moet zijn.

Wat is schadelijker?
Wat ik me afvraag. Is juist deze wijze van vertrek geen reden dat het onderwerp van gesprek blijft? Dat het blijft gonzen? Dat de wildste verhalen rondgaan? Er vertrekken wel vaker politici voortijdig. Nooit is zoiets zo in de lucht blijven hangen. Althans niet bij mij. En dan denk ik echt: Wat is er nu in hemelsnaam zo ernstig dat dit het daglicht niet kan verdragen, dat je op deze wijze vertrekt? Dat je ervan uitgaat dat je jezelf en familie, je partij of de politiek in het algemeen, zo minder schaadt dan de zaken in openheid te bespreken? Natuurlijk zullen mensen er altijd wat van vinden. Hoe licht of ernstig het is waar het om gaat. Maar dat gebeurt nu ook.

Roze olifant
Het doet me ook denken aan het roze olifant verhaal. Je kent het wel. Ik zeg: ‘Denk niet aan een roze olifant’ en prompt verschijnt er een roze olifant in je hoofd. En zie die roze olifant daar nog maar eens uit te krijgen. In de psychologie noemen ze het ook wel ‘Framing’: bij framing worden woorden en beelden zo gekozen dat bepaalde aspecten op je netvlies blijven hangen. Het is een overtuigingstechniek waarmee je jouw mening kunt ‘opdringen’. Ik weet niet of Barry dit beeld bewust heeft willen opdringen. Hij dacht misschien in rook op te gaan. Niet beseffend dat dit, wellicht niet alleen bij mij, eerder een brandmerk nalaat. Dit komt in mijn ogen niemand ten goede, ook hemzelf niet.

Heilige graal
Naar de verkiezingen toe. Ik heb nog geen idee op welke partij ik ga stemmen. En dit gebeuren zal dat niet beïnvloeden. Wat ik wel hoop is dat deze roze olifant Barry, hemzelf en zijn omgeving, de PvdA en het vertrouwen in de politiek niet teveel schaadt. Want politiek zou moeten gaan om het algemeen belang en niet het individueel belang. En wat mij betreft kan alles het daglicht verdragen. Juist eerlijk en open zijn, de dialoog aangaan, zorgt ervoor dat zaken in de context geplaatst kunnen worden waardoor je verder kunt samen, met elkaar. Oftewel, ik had voor Barry gewenst dat we in een wereld zaten waarin hij niet had hoeven twijfelen over openheid. Ik had hem een wereld gewenst waarin hij zou weten en voelen dat openheid hem steun zou bieden en hij daarmee de mensheid verder zou brengen. Want ik ben ervan overtuigd dat openheid, met respect voor jezelf en de ander, zowel het individuele en het algemene belang altijd verder brengt. En voor openheid is het nooit te laat (als uitnodiging aan iedereen). Dus laat mij jullie ‘framen’ met een ander beeld: wat vind je van openheid als heilige graal?

#openheid #algemeenbelang #heiligegraal #politiek

 

 

 

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *