Over mij – Mirtel

Hallo! Welkom op mijn site!

Ik geloof dat openheid verbindt en verlicht
Daarom schrijf ik op deze site over mijn leven, over gebeurtenissen die me het meest verrassen en inspireren tijdens mijn werkzaamheden en in mijn privé situatie.

Privé situatie
Ik ben in 1972 geboren, ben getrouwd met Erwin Vogels en heb twee heerlijke kinderen Toon en Mila. Na het VWO ging ik niet naar de universiteit, maar naar een praktijkgerichte MBO studie in de geestelijke gezondheidskunde omdat ik al op jonge leeftijd geïntrigeerd raakte door het feit dat de uiterlijke wereld zo totaal kan verschillen met de innerlijke wereld. Want “Wat bepaalt nou dat iemand zich zo gedraagt, voelt en denkt?” Hier wilde ik niet over lezen, dit wilde ik ervaren. De praktijkervaring vulde ik later aan met theoretische achtergronden door alsnog een HBO en WO studie te volgen en succesvol af te ronden.

Interim & Begeleiden veranderprocessen
Externe en interne ontwikkelingen zijn van invloed op ons of wat we doen. Doordat we er middenin zitten, is het soms lastig het geheel te overzien of keuzes te maken. Ondersteuning van buitenaf kan dan gewenst zijn.

De wereld verandert continu
Sommige veranderingen zetten we bewust in, andere overkomen ons. Niet alle veranderingen vinden we fijn, staan we op te wachten, lopen zoals we wensen of geven het effect dat we gewenst hadden. Soms blijft bepalende informatie ‘onder de tafel hangen’. Zicht op wat een situatie losmaakt, reactiepatronen en onderliggende normen, waarden, overtuigingen en wensen, geeft de kans om regie te nemen in het veranderingsproces.

Een open en eerlijke blik naar jezelf of organisatie?
Dat is vaak de eerste stap voor daadwerkelijke verandering. Graag maak ik jou, je bedrijf of medewerker(s) tijdens het begeleiden van veranderproces of interimopdracht, bewust van wat er daadwerkelijk leeft en gebeurt zodat het veranderproces in het bedrijf, op de werkvloer en/of in jouw leven geen overbodige energie kost maar uiteindelijk energie oplevert en het (noodzakelijke) veranderingsproces ten goede keert.

Werkervaring
De meeste werkervaring (> 25 jaar) heb ik in de geestelijke gezondheidszorg, arbeidsre-integratie en onderwijs in zowel publieke als private sector. In deze sectoren staan motivatie- en veranderingsprocessen van (kwetsbare) medewerkers, team en organisatie in een veranderende context centraal waardoor ik voor meerdere sectoren van meerwaarde kan zijn.

Kwaliteiten
Mijn achtergrond zegt nog niks over waar ik goed in ben, want waarvoor zou je nu met mij in zee moeten gaan? Daarom heb ik gevraagd hoe anderen het contact met mij ervaren. Op de LinkedIn site staan recensies. Mocht je daar interesse in hebben, dan wens ik je veel leesplezier.

Boek Noten gekraakt – leven als een zondagskind
Mijn weg naar gelukkig leven heb ik verwerkt in een boek: www.notengekraakt.nl. Door het vertellen van mijn verhaal kwam ik erachter hoe mooi verhalen delen is.

Platform Deel Je Verhaal
Daarom heb ik mensen gezocht die samen met mij Deel Je Verhaal wilden opzetten: een platform met een facebookgroep, website en podiumavonden waar mensen zoals jij en ik elkaar onze levenslessen vertellen, zoals vroeger in de overlevering. Zie www.deeljeverhaal.nl 

Veel leesplezier en ik kijk uit naar je reactie!