Missie en Visie

Missie
Graag wil ik toegevoegde waarde leveren door jou, je organisatie of medewerker(s) bewust te maken van wat je doet, wil doen, moet doen en/of kan doen, zodat (noodzakelijke) veranderingsprocessen geen onnodige energie kost maar zoveel mogelijk energie en gewenst resultaat oplevert.

Dit doe ik door gezamenlijk overzicht te creëren en helderheid te krijgen over de gewenste/noodzakelijke koers. In de ontmoeting staat openheid en eerlijkheid centraal waardoor bewustwording ontstaat.

Visie
Externe en interne ontwikkelingen zijn van invloed op jou of je organisatie. Doordat je er midden in zit, is het soms lastig het geheel te overzien of keuzes te maken. Ondersteuning van buitenaf kan dan gewenst zijn. En de wereld verandert continu. Sommige zetten we bewust in, andere overkomen ons. Niet alle veranderingen vinden we fijn, staan we op te wachten, of geven het effect dat we gewenst hadden. Als je zicht hebt op wat een situatie doet, op de reactiepatronen en onderliggende normen, waarden, overtuigingen en wensen, geef je jezelf/bedrijf de kans om regie te nemen in het veranderingsproces. Een open en eerlijke blik naar jezelf is hierin vaak de eerste stap.

Waarom ik?
Ik heb ruime ervaring en expertise in de (geestelijke) gezondheidzorg, re-integratie en onderwijs. Maar mijn kracht zit vooral in de manier waarop ik naar de wereld kijk, ik geloof in mensen en de kracht van collectief.

Accepteer verwarring en ervaar helderheid
Accepteer onzekerheid en ervaar zekerheid
Accepteer kwetsbaarheid en ervaar kracht
Accepteer tegenslagen en ervaar mogelijkheden

 

Terug naar home ->