Interim & Verandering

Van niets naar iets
Van niets naar iets?
Of van iets naar iets anders 🙂
Of mogelijkheden zien hoe het anders kan?
Een idee, visie voor de toekomst maar geen idee of hulp nodig bij concretisering en realisatie?
Verheldering en consensus van tegengestelde en overeenkomstige doelen en belangen nodig?
Behoefte aan beweging of een doorbraak in de juiste richting van een gewenst of noodzakelijk verander/transitie-proces?
Dan ben jij gebaat bij een frisdenker, bevrager, interim, coach, doendenker en/of doener in één persoon!

De wereld verandert continu
Soms heb je even een frisse wind nodig die mensen verbindt, de onderste steen boven haalt en de energie terugbrengt in je organisatie of bij jezelf. Want de wereld verandert continu. Sommige veranderingen gebeuren spontaan, anderen worden bewust ingezet.

Overzicht, keuzes en draagkracht
Soms is het lastig om het overzicht te houden wat deze veranderingen betekenen voor jezelf, je organisatie of medewerkers. Welke keuzes zijn het beste? Hoe behoud of creëer je draagkracht? Hoe zorg je voor een gezond werkklimaat? Hoe hou je je organisatie en medewerkers of jezelf mentaal gezond?

Doen wat je altijd deed? 
In uitdagende situaties ontstaat de neiging om te doen wat je altijd deed. Voor de één betekent dat nog harder werken, nog meer ideeën en plannen genereren en uitwerken, voor de ander betekent dit vooral afwachten en niks doen of in verzet komen. Misschien herken je bij jezelf of je medewerker(s) een gevoel van onrust, minder energie, pestgedrag, afwezigheid van passie of zelfs somberheid? Of spat de energie ervan af en zijn er allerlei plannen en ideeën maar weet je niet waar te beginnen of wat de focus zou moeten zijn?

Of nieuwe mogelijkheden ontdekken?
Een frisse en andere invalshoek en concrete ondersteuning helpt om uit het vaste patroon te komen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Ervaringen & Portfolio
Wil je weten wat ik gedaan heb en hoe mensen mijn werkzaamheden ervaren? Kijk dan op de linkedinsite.

Werkwijze en tarief
Doordat het om maatwerk gaat, zijn de kosten sterk afhankelijk van de gestelde vraag, de beschikbare informatie, het onderwerp en de gestelde deadline. Ik lever graag kwaliteit, daarom breng ik na het verkennend gesprek een offerte uit die recht doet aan de situatie.

Mail voor een afspraak voor een verkennend gesprek. Samen maken we een afspraak voor de gewenste datum.

Ik garandeer strikte geheimhouding van informatie.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

Terug naar home ->