Extramuralisatie, de mens centraal of bezuinigingsslag?

 


EWaar zijn de psychiatrische patiënten?


Vandaag staat dit artikel in de krant. Het doet denken aan onze spreker Maurice Wasserman.

Extramuralisatie
Het artikel gaat over de snelle extramuralisatie. Extramuralisatie: de visie dat medeburgers met een psychiatrische problematiek beter in de wijk kunnen wonen, onderdeel zijn van het systeem, de buurt, een buurt waarin we zorgdragen voor elkaar, normaliseren en erkennen dat we allemaal onze kwetsbaarheid hebben.

Mens centraal of bezuinigingsslag?
In de bron een mooi gedachtegoed. Een gedachtegoed waar Deel Je Verhaal voor staat en achter staat. Maar het artikel laat ook een andere kant zien: lege gebouwen die krachtige snelle bezuinigingsslagen weergeven waarin niet zozeer de mens centraal lijkt te staan als wel de financiële situatie. Van de veilige setting naar een wijk waar je onbekend bent en daardoor wellicht onbemind. Het lijkt een herhaling van de jaren 70.

Het verhaal van spreker Maurice… Ook hij ging van de instelling weer naar de wijk.

Het verhaal van Maurice
Alleen… zijn weg werd niet gedreven vanwege beleid op besparing in de zorg. Maurice heeft de weg naar herstel, naar regie over zijn eigen leven kunnen maken doordat mensen in hem bleven geloven. Doordat er hulpverleners waren die samen met hem de weg naar eigen regie liepen. Maurice ontdekte langzaam dat hij wel dingen kon, ogenschijnlijk kleine handelingen werden van grote betekenis, zoals een lamp indraaien in het plafond.

Oftewel, Maurice kon de weg van ‘extramuralisatie’ maken doordat hij net dat juiste zetje in de rug kreeg; hulpverleners die hem stimuleerden en vertrouwen gaven waardoor hij heel langzaam weer voelde van waarde te zijn in deze wereld. Maurice zijn verhaal laat zien dat mensenwerk maatwerk is.

Verhalen zijn de bron voor dit maatwerk te kunnen leveren. Hoe simpel kan het zijn.

Voor het verhaal van Maurice bekijk:

https://www.deeljeverhaal.nl/maurice-wasserman/

 

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *