Een marketingtraject voor iets dat uit het hart geboren is?

Uit het hart geboren
Het voelde een beetje dubbel: het inzetten van een ‘marketingtraject’. Het klonk zo commercieel, alsof het al bij voorbaat een contradictie was: marketing – deel je verhaal. Alsof je puurheid gaat vermarkten… Doen we dan niet precies dat waar we niet voor willen staan? Kan dat bij een initiatief dat uit het hart geboren werd en dan toch nog zuiver blijven?

Roepen in de woestijn
We zeggen het zo vaak: Deel Je Verhaal gaat over het doorbreken van kaders, normen, waarden, van ‘hoe het hoort’, over doorbreken van functies, titels, landsgrenzen, organisatiegrenzen, afdelingsgrenzen etc. Oftewel Deel Je Verhaal gaat over de vrijheid om te zijn wie je bent, over de kracht en de kwaliteiten die we hebben, mede door het open zijn over onze kwetsbaarheden. Over normaliseren, dat anders zijn van belang is omdat diverse perspectieven nodig zijn om zaken op te kunnen lossen. Toch voelt het soms als roepen in de woestijn… mooie avonden maar wat verder?

In de media
In de media word ik steeds vaker ‘om de oren geslagen’ met de kracht van verhalen. Zo vertelt Jelle Brandt Corstius bij DWDD dat angst ontstaat als werelddelen en de mensen met hun geloof en gewoontes die er wonen abstract blijven. ‘Verhalen van de mensen laten zien, haalt de abstractie ervan af, laat zien dat het mensen zijn van vlees en bloed, en dus niet zoveel anders zijn dan jij en ik’.

En Alexander Pechtold schrijft op zijn Facebookpagina dat hij nog nooit zo indringend geconfronteerd werd met iemands persoonlijke verhaal als de avond daarvoor bij Nieuwsuur toen Martin Kock hem vertelde over zijn stervenswens. Hij vervolgt dat juist bij dit soort persoonlijke en gevoelige besluiten, hij rekening wil houden met wat maatschappelijk draagvlak heeft. Dus heeft hij Martin uitgenodigd voor verder gesprek. Want … vervolgt hij: politieke ideeën worden beter van persoonlijke verhalen.

De wereld wordt beter door verhalen!
Precies Jelle! We zijn niet zo anders als de ander! Onbekend maakt onbemind dus laten we zoveel mogelijk delen in openheid en zo verbinden. En precies Alexander! Natuurlijk wordt politiek beter als je luistert naar de ervaringen van de mens. (Ik voel me even vrij om jullie te tutoyeren). En reken maar dat niet alleen de politiek beter wordt door de persoonlijke verhalen, de wereld wordt beter door persoonlijke verhalen, daar ben ik heilig van overtuigd! Stel we zouden de verhalen weer als uitgangspunt nemen in plaats van de cijfers. Hoe mooi zou dat zijn?

Welke bijdrage kunnen wij dan leveren?
Het maakt een onrust in me vrij. Ik zou zoveel meer willen betekenen voor de wereld. Maar hoe dan? Want als het belang van verhalen delen steeds meer tot onze samenleving doordringt, wat kunnen wij als Deel Je Verhaal dan doen om daar een nuttige bijdrage aan te leveren? Wat kan ik doen?

Mijn leven verrijkt
Dan denk ik terug aan wat Jos vertelde bij de laatste sessie van het marketingtraject: ‘Deel Je Verhaal heeft me veranderd … voorheen als ik met iemand in gesprek ging die ik niet kende op het werk, hadden we het alleen over het werk, over de opdracht waarvoor we de afspraak hadden. Door Deel Je Verhaal merk ik dat de contacten nu veel meer over ontmoeten met de ander gaan. Ik heb de meest bijzondere gesprekken met mensen. Deel Je Verhaal heeft mijn leven echt verrijkt.’

Niet om klakkeloos te volgen
Sinds Deel Je Verhaal ben ik zelf ook bewuster van de kracht van de ervaring van de ander. Ik hoor graag meningen en perspectieven die een (ander) licht op de zaak geven. Ervaringen waar ik van kan leren. Of het nu om kleine of grote beslissingen gaat in mijn leven, de verhalen van de ander zorgen vaak voor richting van mijn keuze. Niet om klakkeloos te volgen, wel om perspectieven mee te nemen waar ik zelf geen zicht op heb.

Mijn eigen wereld vergroten
En niet alleen betreft het maken van keuzes. Vol bewondering, respect en of huivering, luister of kijk ik naar verhalen die mijn eigen wereld vergroten: zoals verhalen over het bouwen van muren waardoor gezinnen gescheiden worden, discriminatie op geloof, naam, geslacht of leeftijd, vooroordelen en haat jegens homofilie, transgender, de oordelende kijk op psychische kwetsbaarheid, de steeds hoger wordende werkdruk, de druk van het schoolsysteem, de invloed van (cyber)pesten, de impact van nieuwe technologie op onze wereld, over de opmars van deel- en geefeconomie, over consumeren en consuminderen, over het zoeken naar zingeving en geluk, naar duurzaam leven van mens en dier etc. etc.

Zou dit bij Alexander ook zo zijn?
Een ander mens worden … je leven laten verrijken … verhalen als richting voor je keuze. Dat is nogal wat, schiet er door mijn hoofd, ik krijg er kippenvel van.. Zou dit bij Alexander Pechtold ook zo zijn. Hij wil verder in gesprek dus het geeft richting aan zijn keuzes en en het zal wellicht ook nog zijn politieke standpunten wijzigen. Maar zou dit gesprek met Martin niet alleen zijn avond maar ook zijn leven verrijken? Zal hij door deze ervaring vaker op zoek gaan naar de verhalen alvorens ideeën vast te leggen van hoe om te gaan met. Hoe mooi zou dat zijn?!

Vanuit het hart, wereldbreed
Het marketingtraject heeft niks anders van ons gemaakt. Het heeft ons hart er niet uitgehaald, integendeel! We zijn er eerder dichter bij gekomen. Want des te meer besef ik dat alle verhalen die verteld worden, zicht geven op de thema’s die spelen op dat moment. Zicht geven op de wereld waarin ik leef en waaraan ik kan bijdragen om het mooier te maken. En door dit traject weten we ook nog hoe we daaraan vanuit Deel Je Verhaal kunnen blijven bijdragen,  hoe we waarde kunnen blijven creëren, vanuit ons hart, zo zuiver als wat, het liefst wereldbreed!

Je hoort nog van ons 🙂

 

Met dank aan Arie De Zeeuw die het marketingtraject begeleid heeft.

 

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *